ماموریت ما در املاک ویرا

ارائه خدمات ملکی امن تر، سریع تر، پویاتر، مدرن تر و فراتر از انتظار به متقاضیان املاک در منطقه 9 و منطقه 10 تهران است.

املاک ویرا

چشم انداز

در مجموعه مشاورین املاک ویرا، با تداوم رویکرد سالیان پیشین، ضمن آموزش مداوم همکاران در جهت ارتقاء توانایی و آگاهی تخصصی با محوریت “منشور همسایگی”  و ارائه خدماتی روزآمد و متفاوت، تغییر اساسی در شناخت مشتری از وظایف، صلاحیت و توانایی های “مشاورین املاک” را رقم خواهیم زد.

املاک ویرا به تلاش مداوم در جهت ارتقاء سطح خدمات ارائه شده به مشتریان “متعهد” است و مشتریان ما به تفاوت خدمات ارائه شده توسط املاک ویرا، باور دارند.

“همسایه عزیز” حق شما برخورداری از خدماتی است که معامله ای “امن” و “سود آور” را تضمین می کند.

 

[neshan-map id="1"]