مجید رستمی ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 0 نظر

بررسی نرخ رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران از سال 1388 تا 1401

تورم مسکن

درمقایسه ارزش قیمت هر متر مربع مسکن مورد معامله در شهر تهران طی سال های دهه 80 تا امروز(منطقه 9-خیابان دکتر خوشیار و خیابان لعل آخر) از متری یک میلیون و هفتصد هزار تومان در سال 88 (1،700،000 تومان) تا هر متر مربع چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان در خرداد ماه سال 1401 (42،500،000 تومان)، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه 9 تهران از سال 1388 تا خرداد 1401 بیش از 2360 درصد رشد یافته است.

افزایش 2360 درصدی قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه 9 تهران(محله دکتر هوشیار)

بر اساس داده های مرکز آمار از سال ۱۳۸۸ تا مردادماه ۱۴۰۱، ارزش هر متر مربع مسکن در منطقه ۲(محله شهرک غرب-خیابان هرمزان مورد بررسی قرار گرفته است) از دو میلیون هشتصد هزار تومان(2،800،000 تومان) به بیش از صد و دوازده میلیون تومان(112،000،000 تومان) افزایش یافته است.
این به معنی رشد بیش از ۳۸۰۰ درصدی در قیمت مسکن منطقه مورد بررسی می باشد.

از سوی دیگر در بازه زمانی یاد شده و در منطقه ۹ تهران(محله های شمالی بلوار استاد معین) و طی مدت مشابه ارزش هر متر مربع مسکن از یک میلیون و هفتصد هزار تومان به چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است.
این به معنی نرخ رشد ۲۳۶۰ درصدی نرخ مسکن در مدت بررسی شده است.

در واقع اگر افزایش قیمت در دو منطقه 9 و 2 که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت متوازن رخ می داد، امروز قیمت هر متر مربع آپارتمان در محله شهرک غرب می بایست در حدود شصت و هفت میلیون تومان(67،000،000 تومان) معامله می گردید. در حالی که هر متر مربع آپارتمان در محله شهرک غرب بسیار بیش از صد و دوازده میلیون تومان معامله می شود.

علاوه بر افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، افزایش فاصله قیمت املاک دو منطقه مورد بررسی بیانگر ایجاد دره ای عمیق تر از گذشته میان مناطق شمالی و جنوبی تهران است.

پیام بگذارید