مجید رستمی ۸ آبان ۱۴۰۱ 0 نظر

بررسی معاملات مسکن تهران شهریور 1401

جدول معاملات مسکن تهران

ارتباط بین تعداد معاملات مسکن تهران و قیمت مسکن

تعداد معاملات ثبت شده مسکن شهر تهران در شهریور 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 22 درصد کاهش یافته و متوسط قیمت آپارتمان های معامله شده بیش از 36 درصد افزایش یافته است. در حالی که در شهریور 1400 تعداد 7789 معامله مسکن ثبت گردیده است این عدد با کاهش 22 درصدی در ماه مشابه سال 1401 به 6033 فقره معامله کاهش یافته است. متوسط قیمت هر متر مربع مسکن معامله شده در شهر تهران از 31 میلیون 700 هزار تومان به 43 میلیون 200 هزار تومان افزایش یافته است.

بررسی معاملات مسکن تهران در سال های گذشته هیچ ارتباطی میان کاهش تعداد معاملات مسکن و قیمت مسکن نشان نمی دهد. در حالی که افزایش تعداد معاملات مسکن همیشه با افزایش قیمت مسکن ارتباط مستفیم داشته اما کاهش تعداد معاملات مسکن و رکود بازار مسکن هرگز موجب کاهش معنادار قیمت مسکن نگردیده است.

درصد معاملات مسکن و قیمت

شاخص قیمت کرایه مسکن شهر تهران

در شهریور ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران 9/40 درصد و در کل مناطق شهري 8/46 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نشان ميدهد. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در شهريورماه در شهر تهران 6/4 درصد و کل مناطق شهري 7/4 درصد ميباشد.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهريورماه سال 1401 در شهر تهران به تفکيک عمر بنا حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با 4/28 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

مشاورین املاک ویرا

مشاور املاک منطقه 2،9 و 10
جهت دریافت مشاوره در خصوص املاک و مستغلات و مشارکت با ما تماس بگیرید.

تلفن 09366066057


پیام بگذارید