مجید رستمی ۱۷ آبان ۱۴۰۱ 0 نظر

معاملات مسکن تهران مهر 1401، قیمت مسکن معامله شده

معاملات مسکن تهران مهر 1401

سن بناهای معامله شده در مهر 1400

رشد قیمت مسکن 1401- تعداد آپارتمان های معامله شده تا 5 سال ساخت، در مهر ماه سال 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 4.4 درصد کاهش یافته است. با بررسی معاملات طی مدت یاد شده مشخص می شود میانگین سن آپارتمان های معامله شده با افزایش چشمگیری روبرو گردیده است.به دلیل کاهش تعداد ساخت و ساز آپارتمان در سال های اخیر تعداد معاملات در گروه های سنی مختلف جا به جا گردیده است. به عنوان مثال کاهش 4.4 درصدی تعداد معاملات ثبت شده در بازه سنی تا 5 سال ساخت و کاهش 3.6 درصدی معاملات مسکن با سن 6 تا 10 سال ساخت در آپارتمان های 11 تا بیش از 20 سال ساخت سرریز گردیده است.(جدول 1)

با بررسی آمار و تغییرات قیمت مسکن طی یک سال از مهر ماه 1400 تا مهر 1401 و افزایش 38.2 درصدی میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده می توان گفت یکی از دلایل اصلی افزایش معاملات املاک با میانگین سنی بالاتر به دلیل افزایش قیمت مسکن طی دوره یاد شده می باشد.

میزان رشد قیمت مسکن طی مهر ماه 1401

با بررسی معاملات مسکن طی مهر 1401 افزایش قیمت 38.2 درصدی نسبت به سال گذشته مشاهده می شود. در حالی که میانگین هر متر مربع آپارتمان فروخته شده در مهر 1400، سی و یک میلیون ششصد و چهل هزار تومان ثبت گردیده است این مبلغ در سال 1401 بالغ بر چهل و سه میلیون و هفتصد و بیست و جهار میلیون تومان گردیده است.(جدول 2)

با توجه به افزایش چشمگیر سن آپارتمان های معامله شده در مهر 1401 نسبت به مهر 1400، قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله بسیار بیشتر از میانگین عدد ثبت شده می باشد.


در این رابطه بخوانید:

بررسی معاملات مسکن تهران در شهریورماه 1400

جهت ساختمان چه تاثیری در نورگیری، آفتاب گیری آپارتمان دارد؟

پیام بگذارید