مجید رستمی ۲۵ آبان ۱۴۰۱ 0 نظر

بررسی معاملات مسکن تهران تابستان 1395 الی 1401

معاملات مسکن تهران تابستان

آمار معاملات مسکن تهران طی فصل تابستان

با بررسی معاملات مسکن تهران، بیشترین تعداد معاملات مسکن فصل تابستان طی سال های مورد بررسی (1401-1395) مربوط به سال 1395 با 46،096 معامله ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات می باشد.کمترین تعداد معاملات ثبت شده مربوط به تابستان 1398 با 10،869 فقره معامله ثبت شده می باشد.

پر رونق ترین فصل تابستان مسکن شهر تهران

پر رونق ترین تابستان در بین سال های بررسی شده به ترتیب سال های 1395، 1396، 1397، 1399 و کم رونق ترین تابستان های معاملات مسکن به ترتیب 1398، 1400 و 1401 می باشد.

بیشترین و کم ترین درصد تغییرات معاملات مسکن فصل تابستان شهر تهران


پیام بگذارید